Login

Sign Up

หลังจากสร้างบัญชีแล้วคุณจะสามารถมีส่วนร่วมในเว็บไซต์ของเรา
บัญชีผู้ใช้*
รหัสผ่าน*
ยืนยันรหัสผ่าน*
ชื่อ*
นามสกุล*
Email*
เบอร์โทร*
ประเทศ*
* การสร้างบัญชีหมายความว่าคุณตกลงกับ ข้อกำหนดในการให้บริการ และ คำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคล ของเรา

เป็นสมาชิกแล้วหรือยัง?

เข้าสู่ระบบ

อ.พุนพิน

สะพานจุลจอมเกล้า

สะพานจุลจอมเกล้า

เป็นสะพานสำคัญที่สุดในเส้นทางสายใต้ เป็นสะพานที่สร้างข้ามแม่น้ำตาปี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประกอบด้วยสะพานเหล็ก 3 ช่วง รวมความยาวของสะพานทั้งสิ้น 200 เมตร เปิดการเดินรถได้เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2496 เป็นสะพานรถไฟและรถยนต์ ภายหลังสร้างสะพานรถยนต์ขึ้นใหม่จึงใช้งานเป็นสะพานรถไฟเต็มรูปแบบ
บ่อน้ำพุร้อนรัตนโกสัย (บ่อน้ำพุร้อนท่าสะท้อน)

บ่อน้ำพุร้อนรัตนโกสัย (บ่อน้ำพุร้อนท่าสะท้อน)

บ่อน้ำพุร้อนรัตนโกสัย หรือบ่อน้ำพุร้อนท่าสะท้อน คือแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่ชื่อเสียงของบ้านท่าสะท้อน ที่นักท่องเที่ยวนิยมมาแช่น้ำร้อนเพื่อสุขภาพกัน เป็นบ่อน้ำร้อนแบบเปิดโล่ง เหมาะสำหรับ บ่อแช่เท้า บ่อแช่ตัว ภายในบ่อน้ำร้อน มีอุณหภูมิประมาณ 70 องศาเซลเซียส โล่ง มีค่าความเป็นกรด-ด่าง 7.90 ปริมาณมวลสารทั้งหมดและแร่ธาตุอื่น ๆ 1,980 ppm
วัดเขาพระอานนท์

วัดเขาพระอานนท์

วัดเขาพระอานนท์ ตั้งอยู่ที่บ้านหัวเขา จังหวัดสุราษฎร์ธานี กำหนดอายุราวสมัยอยุธยา - รัตนโกสินทร์ ประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน เมื่อวนที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2544 วัดเขาพระอานนท์ตั้งอยู่บนภูเขาขนาดย่อม เรียกว่า “วัดหัวเขาล่าง” จากศิลาจารึกระบุว่าเป็นวัดหลวงมาแต่เดิมคู่กับวัดน้ำรอบ และวัดถ้ำสิงขร หลักฐานทางโบราณคดีที่สำคัญ ได้แก่ อุโบสถภายในอุโบสถมีพระพุทธรูปปูนปั้นปางมารวิชัยลงรักปิดทอง 11 องค์ ใบเสมารอบอุโบสถทำด้วยหินทรายสีแดง เจดีย์ทรงปราสาทน่าจะสร้างสมัยอยุธยาตอนปลาย ใบเสมานั่งแท่นไม่มีซุ้มทำด้วยหินทรายแดงไม่มีลายสลัก และบัวบรรจุอัฐสภาพชำรุดสันนิษฐานว่าอาจเป็นบัวของเจ้าฟ้าเจ้าอาวาสองค์แรก โดยกรมศิลปกรได้ขึ้นทะเบียนวัดเขาพระอานนท์เป็นโบราณสถาน และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวั่นที่ 17 กันยายน พ.ศ.2479
วัดทุ่งเซียด

วัดทุ่งเซียด

วัดทุ่งเซียด สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีประวัติก่อตั้งมาตั้งแต่ พ.ศ.2410 เนื้อที่ 30 ไร่ เดิมเคยเจริญรุ่งเรืองแต่เมื่อพม่าตีกรุงศรีอยุธยาแตกแล้วก็เก็บเอาของมีค่าไปพร้อมทั้งเผาวัดทำให้ไม่มีหลักฐานอะไรหลงเหลืออยู่ คงเหลือแต่ซากอิฐปรักหักพัง และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2512 เขตวิสุงคามสีมา กว้าง 29 เมตร ยาว 39 เมตร การศึกษามีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม เปิดสอนเมื่อปี พ.ศ. 2532 โรงเรียนผู้ใหญ่วัด เปิดสอนเมื่อปี พ.ศ. 2540

Why Book With Us?

  • No-hassle best price guarantee
  • Customer care available 24/7
  • Hand-picked Tours & Activities
  • Free Travel Insureance

Get a Question?

อย่าลังเลที่จะโทรหาเรา เรามีทีมผู้เชี่ยวชาญและเรายินดีแนะนำให้ข้อมูลกับคุณ
Do not hesitage to give us a call. We are an expert team and we are happy to talk to you.

0 7724 2971

[email protected]