Login

Sign Up

หลังจากสร้างบัญชีแล้วคุณจะสามารถมีส่วนร่วมในเว็บไซต์ของเรา
บัญชีผู้ใช้*
รหัสผ่าน*
ยืนยันรหัสผ่าน*
ชื่อ*
นามสกุล*
Email*
เบอร์โทร*
ประเทศ*
* การสร้างบัญชีหมายความว่าคุณตกลงกับ ข้อกำหนดในการให้บริการ และ คำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคล ของเรา

เป็นสมาชิกแล้วหรือยัง?

เข้าสู่ระบบ

อ.ท่าฉาง

วัดจันทาราม

วัดจันทาราม

สันนิษฐานว่าก่อสร้างขึ้นในสมัยเดียวกับพระเจดีย์วัดบรมธาตุไชยา หรือสร้างขึ้นระหว่างช่วงพุทธศตวรรษที่ 14-15 มีอายุเก่าแก่กว่าพันปี เป็นสถาปัตยกรรมแบบศรีวิชัยที่สำคัญทางตอนใต้ของประเทศไทย
คลองท่าฉาง

คลองท่าฉาง

เป็นลำคลองหลักใช้ในการสัญจรและค้าขายตั้งแต่อดีต เป็นพื้นที่เชื่อมระหว่างคลองท่าฉางกับทะเล ชาวบ้านยังคงมีวิถีชีวิตแบบดั้งเดิม มีการตกกุ้งแม่น้ำ การหาปลาแบบพื้นบ้านที่สืบทอดมาตั้งแต่บรรพบุรุษ
สำนักธารน้ำร้อน สาขาวัดพระบรมธาตุไชยา

สำนักธารน้ำร้อน สาขาวัดพระบรมธาตุไชยา

มีบ่อน้ำร้อนและลานน้ำร้อนธรรมชาติ สวนรุขชาติดงไม้ฝาดโบราณ บันไดธรรม 319 ชั้น ภูมิทัศน์ของพื้นที่โดยรอบเป็นลานหินทราย ยุคจูเรสซิก-ไทรแอสซิก

Why Book With Us?

  • No-hassle best price guarantee
  • Customer care available 24/7
  • Hand-picked Tours & Activities
  • Free Travel Insureance

Get a Question?

อย่าลังเลที่จะโทรหาเรา เรามีทีมผู้เชี่ยวชาญและเรายินดีแนะนำให้ข้อมูลกับคุณ
Do not hesitage to give us a call. We are an expert team and we are happy to talk to you.

0 7724 2971

suratee@suratthani.go.th