Login

Sign Up

หลังจากสร้างบัญชีแล้วคุณจะสามารถมีส่วนร่วมในเว็บไซต์ของเรา
บัญชีผู้ใช้*
รหัสผ่าน*
ยืนยันรหัสผ่าน*
ชื่อ*
นามสกุล*
Email*
เบอร์โทร*
ประเทศ*
* การสร้างบัญชีหมายความว่าคุณตกลงกับ ข้อกำหนดในการให้บริการ และ คำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคล ของเรา

เป็นสมาชิกแล้วหรือยัง?

เข้าสู่ระบบ

อ.เมือง

ตลาดน้ำประชารัฐบางใบไม้

ตลาดน้ำประชารัฐบางใบไม้

ตลาดน้ำบางใบไม้ประชารัฐ จัดตั้งขึ้นโดยความร่วมมือของชาวบ้านร่วมกับผู้นำท้องถิ่น ตลาดตั้งบนท้องร่องสวนมะพร้าว ป่าจาก ขนาบริมคลองในบางที่ร่มรื่นมีที่พักผ่อนที่นั่งรับประทานอาหารทั่วบริเวณ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเช […]
ศาลหลักเมืองสุราษฎร์ธานี

ศาลหลักเมืองสุราษฎร์ธานี

ศาลหลักเมืองสุราษฎร์ธานี เป็นสถาปัตยกรรมศรีวิชัยที่เก่าแก่ มีร่องรอยทางประวัติศาสตร์แห่งอาณาจักรศรีวิชัยมีความเจริญรุ่งเรืองมาแต่โบราณกาลจนถึงปัจจุบัน การก่อสร้างศาลหลักเมืองสุราษฎร์ธานี เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระ […]
คลองร้อยสาย

คลองร้อยสาย

คลองร้อยสาย ชุมชนที่อยู่ใกล้ตัวเมืองสุราษฎร์ธานี มีคลองเล็กคลองน้อยนับร้อยสายเชื่อมต่อกัน ประกอบด้วย 6 ตำบลของอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี ได้แก่ ตำบลบางใบไม้ ตำบลบางชนะ ตำบลคลองฉนาก ตำบลบางไทร ตำบลคลองน้อย และตำบลบางโพธ […]
พระธาตุศรีสุราษฎร์

พระธาตุศรีสุราษฎร์

พระธาตุศรีสุราษฎร์ หรือ พระธาตุเขาท่าเพชร ตั้งอยู่บนเนินเขาท่าเพชร สร้างเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2500 ตามแบบศิลปะศรีวิชัยผสมศิลปะรัตนโกสินทร์ตอนต้น ลักษณะพระธาตุเป็นรูปทรงสูงตั้งอยู่บนฐานแปดเหลี่ยม วันที่ 27 ม […]
สวนสาธารณะเกาะลำพู

สวนสาธารณะเกาะลำพู

เป็นสวนสาธารณะ สถานที่พักผ่อนหย่อนใจที่ประชาชนสามารถเข้ามาใช้ประโยชน์ได้โดยเท่าเทียมกัน มีทัศนียภาพที่สวยงาม ร่มรื่น สะดวก สบาย เอื้อต่อการผักผ่อนหย่อนใจและทำกิจกรรมนันทนาการต่าง ๆ

Why Book With Us?

  • No-hassle best price guarantee
  • Customer care available 24/7
  • Hand-picked Tours & Activities
  • Free Travel Insureance

Get a Question?

อย่าลังเลที่จะโทรหาเรา เรามีทีมผู้เชี่ยวชาญและเรายินดีแนะนำให้ข้อมูลกับคุณ
Do not hesitage to give us a call. We are an expert team and we are happy to talk to you.

0 7724 2971

suratee@suratthani.go.th