Login

Sign Up

หลังจากสร้างบัญชีแล้วคุณจะสามารถมีส่วนร่วมในเว็บไซต์ของเรา
บัญชีผู้ใช้*
รหัสผ่าน*
ยืนยันรหัสผ่าน*
ชื่อ*
นามสกุล*
Email*
เบอร์โทร*
ประเทศ*
* การสร้างบัญชีหมายความว่าคุณตกลงกับ ข้อกำหนดในการให้บริการ และ คำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคล ของเรา

เป็นสมาชิกแล้วหรือยัง?

เข้าสู่ระบบ

หลักเกณฑ์การประกวดเรือพนมพระทางบก และขบวนแห่ ประจำปี 2562

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

เรื่อง หลักเกณฑ์การประกวดเรือพนมพระทางบก และขบวนแห่ “งานประเพณีชักพระ-ทอดผ้าป่า และแข่งเรือยาว ชิงถ้วยพระราชทาน” ประจำปี 2562

ด้วยจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานสุราษฎร์ธานี (ททท.) และสำนักงานการท่องเที่ยวและการกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้กาหนดการจัด “งานประเพณีชักพระทอดผ้าป่าและแข่งเรือยาว ชิงถ้วยพระราชทาน” ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 10-18 ตุลาคม 2562 รวม 9 วัน 9 คืน ณ บริเวณริมเขื่อนแม่น้ำตาปี และสะพานนริศ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่ออนุรักษ์สืบสานไว้ซึ่งประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของจังหวัดสุราษฎร์ธานี

และเพื่อให้การจัด “งานประเพณีชักพระ-ทอดผ้าป่าและแข่งเรือยาว ชิงถ้วยพระราชทาน” ประจำปี 2562 ดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุวัตถุประสงค์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในฐานะผู้ดำเนินการรับผิดชอบในส่วนของการประกวดเรือพนมพระทางบกและขบวนแห่

#จึงออกประกาศหลักเกณฑ์การประกวดเรือพนมพระทางบกและขบวนแห่ ประจำปี 2562 ดังรายละเอียดต่อไปนี้.

1. ประกวดเรือพนมพระทางบก 2 ประเภท คือ

1.1 เรือพนมพระทางบก ขนาดใหญ่

1) ความยาวเรือ 13 เมตร ขึ้นไป (วัดแนวตรงจากส่วนหัวเรือถึงส่วนท้ายเรือ)

1.2 เรือพนมพระทางบก ขนาดเล็ก

1) ความยาวเรือ 13 เมตร ลงมา (วัดแนวตรงจากส่วนหัวเรือถึงส่วนท้ายเรือ)

2. การประกวดขบวนแห่เรือพนมพระทางบก 2 ประเภท คือ

2.1 ขบวนแห่ ขนาดใหญ่ ผู้ชักลากและผู้ร่วมขบวนมีจำนวน 151 – 300 คน

2.2 ขบวนแห่ ขนาดเล็ก ผู้ชักลากและผู้ร่วมขบวนมีจำนวน 50 – 150 คน

 

 #หากมีผู้ร่วมขบวนเกินหรือขาดจากเกณฑ์ที่กำหนด #คณะกรรมการติดสินขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิน

 หลักเกณฑ์การประกวด
 1. เรือพนมพระทางบก และขบวนแห่ ต้องสมัครลงทะเบียนการประกวดระหว่างวันที่ 26 สิงหาคม – 9 กันยายน 2562 ณ ที่ว่าการอำเภอกาญจนดิษฐ์ ในวันและเวลาราชการ และสามารถดาวน์โหลดหลักเกณฑ์การประกวดและใบสมัครได้ที่ www.suratpao.go.th
 2. เป็นวัดหรือสำนักสงฆ์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย #และจะต้องมีหนังสือรับรองจากเจ้าอาวาสหรือหัวหน้าที่พักสงฆ์เพื่อเข้าร่วมขบวนแห่ #และอยู่ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีเท่านั้น
 3. เรือพนมพระทางบกต้องมีคนชักลากไม่น้อยกว่า 50 คน หากไม่มีคนชักลากคณะกรรมการจะไม่ให้เข้าร่วมขบวน
 4. เรือพนมพระทางบกที่ส่งเข้าประกวดตาม ข้อ 1. และ ข้อ 2. #หากในวันประกวดไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในใบสมัคร #กรรมการจะไม่ทำการตัดสินและให้ไปต่อท้ายขบวนประกวด
 5. เรือพนมพระทางบก #ต้องนำเสนอประวัติของวัด โดยเขียนคำบรรยายและติดตั้งป้ายไวนิล (ขนาดตามความเหมาะสมของแต่ละวัด) แสดงให้เห็นชัด และกรอกในใบสมัคร เพื่อให้พิธีกรประกาศให้ประชาชนทราบในการแห่เรือพนมพระทางบก
 6. สามารถนำวัสดุที่เหลือใช้วัสดุธรรมชาติ หรือวัสดุสังเคราะห์มาตกแต่ง ประกอบให้เหมาะสมสวยงามมีความกลมกลืนเป็นธรรมชาติอย่างชัดเจน
 7. ตัวแทนแต่ละวัดจับฉลากลาดับขบวนของเรือพนมพระทางบก ณ ศาลาประชาคมอำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในวันที่ 12 กันยายน 2562 เวลา 13.30 น. และจอดเรือพนมพระทางบกตามลำดับหมายเลขตรงจุดที่คณะกรรมการกาหนดไว้ #สำหรับเรือพนมพระทางบกที่ไม่ร่วมประกวดให้ส่งใบสมัครและร่วมจับฉลากต่อท้ายขบวน
 8. เรือพนมพระทางบก ต้องจอดเรือพนมพระทางบกบริเวณ ณ ถนนดอนนก ตำบลตลาด อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ตามเส้นทางที่คณะกรรมการจัดการประกวดกำหนดเอาไว้) ให้เรียบร้อยในวันที่ 13 ตุลาคม 2562 (ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11) ตั้งแต่เวลา 15.30 น. เป็นต้นไป แต่ไม่เกินเวลา 24.00 น. #หากเรือพนมพระทางบกมาถึงจุดที่กำหนดไม่ทัน #จะต้องไปต่อท้ายขบวนห้ามแซงโดยเด็ดขาด
 9. เรือพนมพระทางบกทุกลำ ในทุก 1 ชั่วโมง กำหนดให้ #ตีกลองตะโพน พร้อมกันทุกลำเรือพนมพระทางบก (เพื่อประกาศให้ทุกคนได้ทราบถึงเทศกาลออกพรรษา)
 10. คณะกรรมการจะพิจารณาคะแนนจากเกณฑ์การให้คะแนนในรายละเอียดตามมติของกรรมการตัดสินเรือพนมพระทางบกและขบวนแห่
 11. คณะกรรมการจะนำคะแนนของกรรมการทุกท่านมารวมกัน เพื่อหาค่าคะแนนของผู้ชนะเลิศตามลำดับ
 12. คณะกรรมการจะดำเนินการติดประกาศผลรางวัลในประเภทต่างๆ ให้กับเรือพนมพระทางบกในเวลาประมาณ 20.00 น. ของวันที่ 14 ตุลาคม 2562 (แรม 1 ค่ำ เดือน 11)
 13. การตัดสินของคณะกรรมการตัดสินเรือพนมพระทางบกและขบวนแห่ถือเป็นที่สิ้นสุด
 14. คณะกรรมการจะมีหนังสือถึง #เรือพนมพระทางบกและขบวนแห่ ที่ได้รับรางวัลในประเภทต่างๆ เพื่อรับโล่และเงินรางวัล
 15. เรือพนมพระทางบกที่ได้รับ #รางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานฯ ในปีที่ผ่านมาแล้ว (1 ปี) จะได้รับการเชิดชูเกียรติ #เป็นเรือพนมพระนำขบวน โดยไม่ต้องเข้าร่วมประกวด
เกณฑ์การให้คะแนนเรือพนมพระทางบก (100 คะแนน) แยกเป็นคะแนนต่างๆ ดังนี้.
 1. ความสง่างามของรูปทรงและโครงสร้าง 10 คะแนน
 2. ความละเอียดวิจิตรสวยงาม 30 คะแนน
 3. มีป้ายตามเกณฑ์ 10 คะแนน
 4. องค์ประกอบความถูกต้องตามประเพณี 20 คะแนน
 5. การตกแต่ง ฉัตร ธง เหมาะสม 10 คะแนน
 6. ความสะอาด ความเป็นระเบียบ 10 คะแนน
 7. ความคิดสร้างสรรค์ 10 คะแนน
#รายละเอียดของเกณฑ์การตัดสิน
 1. ความสง่างามของรูปทรงและโครงสร้าง (10 คะแนน)
  ความสง่างามของรูปทรงและโครงสร้าง หมายถึง มีความสง่าดูแล้วสวยสะดุดตามีความสมดุลระหว่างตัวเรือกับบุษบก (พนมพระ) และมีการพัฒนารูปแบบที่แปลกใหม่ รวมทั้งถูกต้องตามหลักสถาปัตยกรรมไทย
 2. ความละเอียดวิจิตรสวยงาม (30 คะแนน)
  ความละเอียดวิจิตรสวยงาม หมายถึง การประดับตกแต่งลวดลายด้วยความละเอียดลออ เรียบร้อยงดงาม
  2.1 การใช้ศิลปะสลับซับซ้อนและงานประยุกต์ศิลป์ 10 คะแนน
  2.2 การใช้ศิลปะไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่นดั งเดิม 10 คะแนน
  2.3 การใช้ความประณีตและมีมิติทางศิลปกรรม 10 คะแนน
 3. มีป้ายตามเกณฑ์ (10 คะแนน)
  มีป้ายตามเกณฑ์ หมายถึง ให้มีป้ายชื่อวัด ป้ายประวัติวัด ป้ายส่วนราชการ สถานศึกษา หรือป้ายคำขวัญ หรือมีป้ายบอกวาระโอกาสต่างๆ ไม่น้อยกว่า 5 ป้าย อย่างสวยงามและเหมาะสม
 4. องค์ประกอบถูกต้องตามประเพณี (20 คะแนน)
  4.1 ต้องมีฐานเรือพนมพระทางบก (5 คะแนน)
  4.2 ต้องมีบุษบกถูกต้องตามศิลปะไทยหรือศิลปะท้องถิ่น (ภูมิปัญญาชาวบ้าน) (5 คะแนน)
  4.3 ต้องมีในข้อ 4.1 และ 4.2 ตกแต่งลวดลายศิลปะไทย (5 คะแนน)
  4.4 ต้องมีพระพุทธรูปปางประทับยืน ประดิษฐานในบุษบก (5 คะแนน)
 5. การตกแต่ง ฉัตร ธง ให้เหมาะสม (10 คะแนน)
  การตกแต่งฉัตร ธง ให้เหมาะสม หมายถึง มีฉัตร ธง และอุปกรณ์สำหรับการรับเงินบริจาคที่นำมาตกแต่งมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย
 6. ความสะอาด ความเป็นระเบียบ (10 คะแนน)
  ความสะอาด ความเป็นระเบียบ หมายถึง การจัดวางสิ่งของ และการทำหน้าที่ของเจ้าหน้าที่วัด ต้องมีความเหมาะสม มีความสะอาด สวยงาม มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย
 7. ความคิดสร้างสรรค์ (10 คะแนน)
  ความคิดสร้างสรรค์ หมายถึง มีแนวคิดสร้างสรรค์ในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้
  7.1 รู้จักใช้ศิลปะในการนำภูมิปัญญาชาวบ้านมาใช้อย่างเหมาะสม (5 คะแนน)
  7.2 สามารถนำวัสดุเหลือใช้ วัสดุธรรมชาติ หรือวัสดุสังเคราะห์มาตกแต่งประกอบให้เหมาะสม สวยงาม มีความกลมกลืน เป็นธรรมชาติ อย่างชัดเจน (5 คะแนน)
เกณฑ์การให้คะแนนขบวนแห่ (100 คะแนน) แยกเป็นคะแนนต่างๆ ดังนี้.
 1. การจัดขบวนแห่ 20 คะแนน
 2. ความสวยงามและการสื่อความหมายของขบวนแห่ 20 คะแนน
 3. การจัดขบวนแห่ส่วนนางรำ 20 คะแนน
 4. การจัดขบวนแห่ส่วนนางลาก 20 คะแนน
 5. ความสัมพันธ์และภาพรวมของขบวนแห่ 20 คะแนน
#รายละเอียดของขบวนแห่

1. การจัดขบวนแห่ (20 คะแนน)

     การจัดขบวนแห่ หมายถึง การจัดรูปขบวนตามหลักเกณฑ์ และรูปแบบของริ้วขบวน ต้องมีองค์ประกอบตามลาดับ ดังนี้.

1.1 ป้ายชื่อวัด 5 คะแนน
1.2 ป้ายส่วนราชการหรือชุมชนหรือสถานศึกษา 5 คะแนน
1.3 ป้ายธรรมะ/คำขวัญ/คติธรรม 5 คะแนน
1.4 กลองยาวหรือดนตรีประกอบขบวน 5 คะแนน

2. ความสวยงามและการสื่อความหมายของขบวนแห่ (20 คะแนน)

2.1 ความสวยงามและความพร้อมเพรียง 5 คะแนน
2.2 ความเป็นระเบียบและมีจังหวะ 5 คะแนน
2.3 การอนุรักษ์ประเพณีและความเป็นไทย 5 คะแนน
2.4 การสื่อความหมายภาพลักษณ์ที่ดีเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวท้องถิ่น 5 คะแนน

3. การจัดขบวนแห่ส่วนนางรำ (20 คะแนน)

3.1 การแต่งกายตามรูปแบบวัฒนธรรมท้องถิ่นภาคใต้ 5 คะแนน
3.2 รูปแบบและแนวคิดการนาเสนอ 5 คะแนน
3.3 ความสวยงามและความพร้อมเพรียงของท่ารา 10 คะแนน

4. การจัดขบวนแห่ส่วนนางลาก (20 คะแนน)

4.1 การแต่งกายตามรูปแบบวัฒนธรรมท้องถิ่นภาคใต้ 10 คะแนน
4.2 ความพร้อมเพรียงและความเป็นระเบียบ 10 คะแนน

5. ความสัมพันธ์และภาพรวมของขบวนแห่ (20 คะแนน)

5.1 จำนวนผู้เข้าร่วมขบวนแห่ตามเกณฑ์ 5 คะแนน
5.2 การมีอารมณ์ร่วมของผู้เข้าร่วมขบวนแห่ 5 คะแนน
5.3 ความคิดสร้างสรรค์หรือการประยุกต์วัฒนธรรมท้องถิ่น 5 คะแนน
5.4 การมีส่วนร่วมของชุมชนหรือสถานศึกษา 5 คะแนน

รายละเอียดของเงินรางวัลในประเภทต่างๆ ดังนี้.

ประเภทเรือพนมพระทางบก (ขนาดใหญ่)
ชนะเลิศถ้วยรางวัลพระราชทาน พร้อมเงินรางวัล 50,000 บาท
รองชนะเลิศอันดับ 1 โล่รางวัลพร้อมเงินรางวัล 35,000 บาท
รองชนะเลิศอันดับ 2 โล่รางวัลพร้อมเงินรางวัล 30,000 บาท
รางวัลชมเชย เงินรางวัลละ 25,000 บาท จำนวน 5 รางวัล (125,000 บาท)

ประเภทเรือพนมพระทางบก (ขนาดเล็ก)
ชนะเลิศถ้วยรางวัลพระราชทาน พร้อมเงินรางวัล 40,000 บาท
รองชนะเลิศอันดับ 1 โล่รางวัลพร้อมเงินรางวัล 30,000 บาท
รองชนะเลิศอันดับ 2 โล่รางวัลพร้อมเงินรางวัล 25,000 บาท
รางวัลชมเชย เงินรางวัลละ 20,000 บาท จำนวน 5 รางวัล (100,000 บาท)

ประเภทขบวนแห่เรือพนมพระทางบก (ขนาดใหญ่)
ชนะเลิศโล่รางวัล พร้อมเงินรางวัล 35,000 บาท
รองชนะเลิศอันดับ 1 โล่รางวัลพร้อมเงินรางวัล 30,000 บาท
รองชนะเลิศอันดับ 2 โล่รางวัลพร้อมเงินรางวัล 25,000 บาท
รางวัลชมเชย เงินรางวัลละ 15,000 บาท จำนวน 5 รางวัล (75,000 บาท)

ประเภทขบวนแห่เรือพนมพระทางบก (ขนาดเล็ก)
ชนะเลิศโล่รางวัล พร้อมเงินรางวัล 30,000 บาท
รองชนะเลิศอันดับ 1 โล่รางวัลพร้อมเงินรางวัล 25,000 บาท
รองชนะเลิศอันดับ 2 โล่รางวัลพร้อมเงินรางวัล 20,000 บาท
รางวัลชมเชย เงินรางวัลละ 10,000 บาท จำนวน 5 รางวัล (50,000 บาท)

#องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกันโดยประกาศ ณ วันที่ 21 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562
(สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
หรือ โทรติดต่อสอบถามได้ที่ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
โทร. 077-204-174 ในวันและเวลาราชการ (08.30-16.30 น.)

#ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้อง :
ประกาศหลักเกณฑ์ประกวดเรือพนมพระทางบก และขบวนแห่ ประจำปี 2562.pdf
ใบสมัครประกวดเรือพนมพระทางบก และขบวนแห่ ประจำปี 2562.pdf

Leave a Reply

แหล่งท่องเที่ยวแนะนำ