Login

Sign Up

หลังจากสร้างบัญชีแล้วคุณจะสามารถมีส่วนร่วมในเว็บไซต์ของเรา
บัญชีผู้ใช้*
รหัสผ่าน*
ยืนยันรหัสผ่าน*
ชื่อ*
นามสกุล*
Email*
เบอร์โทร*
ประเทศ*
* การสร้างบัญชีหมายความว่าคุณตกลงกับ ข้อกำหนดในการให้บริการ และ คำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคล ของเรา

เป็นสมาชิกแล้วหรือยัง?

เข้าสู่ระบบ

ประเภท

ข่าวประชาสัมพันธ์

Wow..Samui Virtual VDO with how to get there and magnificent meet natural beauty...see your guys in Samui after good sign of covid loosen:)

โพสต์โดย Tourism Association of Koh Samui เมื่อ วันพุธที่ 13 พฤษภาคม 2020

หลักเกณฑ์การประกวดเรือพนมพระทางบก และขบวนแห่ ประจำปี 2562

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง หลักเกณฑ์การประกวดเรือพนมพระทางบก และขบวนแห่ “งานประเพณีชักพระ-ทอดผ้าป่า และแข่งเรือยาว ชิงถ้วยพระราชทาน” ประจำปี 2562 ด้วยจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานสุราษฎร์ธานี (ททท.) และสำนักงานการท่องเที่ยวและการกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้กาหนดการจัด “งานประเพณีชักพระทอดผ้าป่าและแข่งเรือยาว ชิงถ้วยพระราชทาน” ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 10-18 ตุลาคม 2562 รวม 9 วัน 9 คืน ณ บริเวณริมเขื่อนแม่น้ำตาปี และสะพานนริศ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่ออนุรักษ์สืบสานไว้ซึ่งประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของจังหวัดสุราษฎร์ธานี และเพื่อให้การจัด “งานประเพณีชักพระ-ทอดผ้าป่าและแข่งเรือยาว ชิงถ้วยพระราชทาน” ประจำปี 2562 ดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุวัตถุประสงค์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในฐานะผู้ดำเนินการรับผิดชอบในส่วนของการประกวดเรือพนมพระทางบกและขบวนแห่ #จึงออกประกาศหลักเกณฑ์การประกวดเรือพนมพระทางบกและขบวนแห่ ประจำปี 2562 ดังรายละเอียดต่อไปนี้. 1. ประกวดเรือพนมพระทางบก 2 ประเภท คือ 1.1 เรือพนมพระทางบก ขนาดใหญ่ 1) ความยาวเรือ 13 เมตร ขึ้นไป (วัดแนวตรงจากส่วนหัวเรือถึงส่วนท้ายเรือ) 1.2 เรือพนมพระทางบก ขนาดเล็ก 1) ความยาวเรือ 13 เมตร ลงมา (วัดแนวตรงจากส่วนหัวเรือถึงส่วนท้ายเรือ) 2. การประกวดขบวนแห่เรือพนมพระทางบก 2 ประเภท คือ 2.1 ขบวนแห่ ขนาดใหญ่ ผู้ชักลากและผู้ร่วมขบวนมีจำนวน 151 – 300 คน 2.2 ขบวนแห่ ขนาดเล็ก ผู้ชักลากและผู้ร่วมขบวนมีจำนวน 50 – 150 คน    #หากมีผู้ร่วมขบวนเกินหรือขาดจากเกณฑ์ที่กำหนด #คณะกรรมการติดสินขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิน  หลักเกณฑ์การประกวด เรือพนมพระทางบก และขบวนแห่ ต้องสมัครลงทะเบียนการประกวดระหว่างวันที่ 26 สิงหาคม – 9 กันยายน 2562 ณ ที่ว่าการอำเภอกาญจนดิษฐ์ ในวันและเวลาราชการ และสามารถดาวน์โหลดหลักเกณฑ์การประกวดและใบสมัครได้ที่ www.suratpao.go.th เป็นวัดหรือสำนักสงฆ์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย #และจะต้องมีหนังสือรับรองจากเจ้าอาวาสหรือหัวหน้าที่พักสงฆ์เพื่อเข้าร่วมขบวนแห่ #และอยู่ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีเท่านั้น เรือพนมพระทางบกต้องมีคนชักลากไม่น้อยกว่า 50 คน หากไม่มีคนชักลากคณะกรรมการจะไม่ให้เข้าร่วมขบวน เรือพนมพระทางบกที่ส่งเข้าประกวดตาม ข้อ 1. และ ข้อ 2. #หากในวันประกวดไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในใบสมัคร #กรรมการจะไม่ทำการตัดสินและให้ไปต่อท้ายขบวนประกวด เรือพนมพระทางบก #ต้องนำเสนอประวัติของวัด โดยเขียนคำบรรยายและติดตั้งป้ายไวนิล (ขนาดตามความเหมาะสมของแต่ละวัด) แสดงให้เห็นชัด และกรอกในใบสมัคร เพื่อให้พิธีกรประกาศให้ประชาชนทราบในการแห่เรือพนมพระทางบก สามารถนำวัสดุที่เหลือใช้วัสดุธรรมชาติ หรือวัสดุสังเคราะห์มาตกแต่ง ประกอบให้เหมาะสมสวยงามมีความกลมกลืนเป็นธรรมชาติอย่างชัดเจน ตัวแทนแต่ละวัดจับฉลากลาดับขบวนของเรือพนมพระทางบก ณ ศาลาประชาคมอำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในวันที่ 12 กันยายน 2562 เวลา 13.30 น. และจอดเรือพนมพระทางบกตามลำดับหมายเลขตรงจุดที่คณะกรรมการกาหนดไว้ #สำหรับเรือพนมพระทางบกที่ไม่ร่วมประกวดให้ส่งใบสมัครและร่วมจับฉลากต่อท้ายขบวน เรือพนมพระทางบก ต้องจอดเรือพนมพระทางบกบริเวณ ณ ถนนดอนนก ตำบลตลาด อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ตามเส้นทางที่คณะกรรมการจัดการประกวดกำหนดเอาไว้) ให้เรียบร้อยในวันที่ 13 ตุลาคม 2562 (ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11) ตั้งแต่เวลา 15.30 น. เป็นต้นไป แต่ไม่เกินเวลา 24.00 น. #หากเรือพนมพระทางบกมาถึงจุดที่กำหนดไม่ทัน #จะต้องไปต่อท้ายขบวนห้ามแซงโดยเด็ดขาด เรือพนมพระทางบกทุกลำ ในทุก 1 ชั่วโมง กำหนดให้ #ตีกลองตะโพน พร้อมกันทุกลำเรือพนมพระทางบก (เพื่อประกาศให้ทุกคนได้ทราบถึงเทศกาลออกพรรษา) คณะกรรมการจะพิจารณาคะแนนจากเกณฑ์การให้คะแนนในรายละเอียดตามมติของกรรมการตัดสินเรือพนมพระทางบกและขบวนแห่ คณะกรรมการจะนำคะแนนของกรรมการทุกท่านมารวมกัน เพื่อหาค่าคะแนนของผู้ชนะเลิศตามลำดับ คณะกรรมการจะดำเนินการติดประกาศผลรางวัลในประเภทต่างๆ ให้กับเรือพนมพระทางบกในเวลาประมาณ 20.00 น. ของวันที่ 14...