Login

Sign Up

หลังจากสร้างบัญชีแล้วคุณจะสามารถมีส่วนร่วมในเว็บไซต์ของเรา
บัญชีผู้ใช้*
รหัสผ่าน*
ยืนยันรหัสผ่าน*
ชื่อ*
นามสกุล*
Email*
เบอร์โทร*
ประเทศ*
* การสร้างบัญชีหมายความว่าคุณตกลงกับ ข้อกำหนดในการให้บริการ และ คำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคล ของเรา

เป็นสมาชิกแล้วหรือยัง?

เข้าสู่ระบบ

วันที่

25 August 2019

หลักเกณฑ์การประกวดเรือพนมพระทางบก และขบวนแห่ ประจำปี 2562

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง หลักเกณฑ์การประกวดเรือพนมพระทางบก และขบวนแห่ “งานประเพณีชักพระ-ทอดผ้าป่า และแข่งเรือยาว ชิงถ้วยพระราชทาน” ประจำปี 2562 ด้วยจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานสุราษฎร์ธานี (ททท.) และสำนักงานการท่องเที่ยวและการกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้กาหนดการจัด “งานประเพณีชักพระทอดผ้าป่าและแข่งเรือยาว ชิงถ้วยพระราชทาน” ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 10-18 ตุลาคม 2562 รวม 9 วัน 9 คืน ณ บริเวณริมเขื่อนแม่น้ำตาปี และสะพานนริศ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่ออนุรักษ์สืบสานไว้ซึ่งประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของจังหวัดสุราษฎร์ธานี และเพื่อให้การจัด “งานประเพณีชักพระ-ทอดผ้าป่าและแข่งเรือยาว ชิงถ้วยพระราชทาน” ประจำปี 2562 ดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุวัตถุประสงค์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในฐานะผู้ดำเนินการรับผิดชอบในส่วนของการประกวดเรือพนมพระทางบกและขบวนแห่ #จึงออกประกาศหลักเกณฑ์การประกวดเรือพนมพระทางบกและขบวนแห่ ประจำปี 2562 ดังรายละเอียดต่อไปนี้. 1. ประกวดเรือพนมพระทางบก 2 ประเภท คือ 1.1 เรือพนมพระทางบก ขนาดใหญ่ 1) ความยาวเรือ 13 เมตร ขึ้นไป (วัดแนวตรงจากส่วนหัวเรือถึงส่วนท้ายเรือ) 1.2 เรือพนมพระทางบก ขนาดเล็ก 1) ความยาวเรือ 13 เมตร ลงมา (วัดแนวตรงจากส่วนหัวเรือถึงส่วนท้ายเรือ) 2. การประกวดขบวนแห่เรือพนมพระทางบก 2 ประเภท คือ 2.1 ขบวนแห่ ขนาดใหญ่ ผู้ชักลากและผู้ร่วมขบวนมีจำนวน 151 – 300 คน 2.2 ขบวนแห่ ขนาดเล็ก ผู้ชักลากและผู้ร่วมขบวนมีจำนวน 50 – 150 คน    #หากมีผู้ร่วมขบวนเกินหรือขาดจากเกณฑ์ที่กำหนด #คณะกรรมการติดสินขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิน  หลักเกณฑ์การประกวด เรือพนมพระทางบก และขบวนแห่ ต้องสมัครลงทะเบียนการประกวดระหว่างวันที่ 26 สิงหาคม – 9 กันยายน 2562 ณ ที่ว่าการอำเภอกาญจนดิษฐ์ ในวันและเวลาราชการ และสามารถดาวน์โหลดหลักเกณฑ์การประกวดและใบสมัครได้ที่ www.suratpao.go.th เป็นวัดหรือสำนักสงฆ์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย #และจะต้องมีหนังสือรับรองจากเจ้าอาวาสหรือหัวหน้าที่พักสงฆ์เพื่อเข้าร่วมขบวนแห่ #และอยู่ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีเท่านั้น เรือพนมพระทางบกต้องมีคนชักลากไม่น้อยกว่า 50 คน หากไม่มีคนชักลากคณะกรรมการจะไม่ให้เข้าร่วมขบวน เรือพนมพระทางบกที่ส่งเข้าประกวดตาม ข้อ 1. และ ข้อ 2. #หากในวันประกวดไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในใบสมัคร #กรรมการจะไม่ทำการตัดสินและให้ไปต่อท้ายขบวนประกวด เรือพนมพระทางบก #ต้องนำเสนอประวัติของวัด โดยเขียนคำบรรยายและติดตั้งป้ายไวนิล (ขนาดตามความเหมาะสมของแต่ละวัด) แสดงให้เห็นชัด และกรอกในใบสมัคร เพื่อให้พิธีกรประกาศให้ประชาชนทราบในการแห่เรือพนมพระทางบก สามารถนำวัสดุที่เหลือใช้วัสดุธรรมชาติ หรือวัสดุสังเคราะห์มาตกแต่ง ประกอบให้เหมาะสมสวยงามมีความกลมกลืนเป็นธรรมชาติอย่างชัดเจน ตัวแทนแต่ละวัดจับฉลากลาดับขบวนของเรือพนมพระทางบก ณ ศาลาประชาคมอำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในวันที่ 12 กันยายน 2562 เวลา 13.30 น. และจอดเรือพนมพระทางบกตามลำดับหมายเลขตรงจุดที่คณะกรรมการกาหนดไว้ #สำหรับเรือพนมพระทางบกที่ไม่ร่วมประกวดให้ส่งใบสมัครและร่วมจับฉลากต่อท้ายขบวน เรือพนมพระทางบก ต้องจอดเรือพนมพระทางบกบริเวณ ณ ถนนดอนนก ตำบลตลาด อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ตามเส้นทางที่คณะกรรมการจัดการประกวดกำหนดเอาไว้) ให้เรียบร้อยในวันที่ 13 ตุลาคม 2562 (ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11) ตั้งแต่เวลา 15.30 น. เป็นต้นไป แต่ไม่เกินเวลา 24.00 น. #หากเรือพนมพระทางบกมาถึงจุดที่กำหนดไม่ทัน #จะต้องไปต่อท้ายขบวนห้ามแซงโดยเด็ดขาด เรือพนมพระทางบกทุกลำ ในทุก 1 ชั่วโมง กำหนดให้ #ตีกลองตะโพน พร้อมกันทุกลำเรือพนมพระทางบก (เพื่อประกาศให้ทุกคนได้ทราบถึงเทศกาลออกพรรษา) คณะกรรมการจะพิจารณาคะแนนจากเกณฑ์การให้คะแนนในรายละเอียดตามมติของกรรมการตัดสินเรือพนมพระทางบกและขบวนแห่ คณะกรรมการจะนำคะแนนของกรรมการทุกท่านมารวมกัน เพื่อหาค่าคะแนนของผู้ชนะเลิศตามลำดับ คณะกรรมการจะดำเนินการติดประกาศผลรางวัลในประเภทต่างๆ ให้กับเรือพนมพระทางบกในเวลาประมาณ 20.00 น. ของวันที่ 14...