Login

Sign Up

หลังจากสร้างบัญชีแล้วคุณจะสามารถมีส่วนร่วมในเว็บไซต์ของเรา
บัญชีผู้ใช้*
รหัสผ่าน*
ยืนยันรหัสผ่าน*
ชื่อ*
นามสกุล*
Email*
เบอร์โทร*
ประเทศ*
* การสร้างบัญชีหมายความว่าคุณตกลงกับ ข้อกำหนดในการให้บริการ และ คำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคล ของเรา

เป็นสมาชิกแล้วหรือยัง?

เข้าสู่ระบบ

วันที่

30 June 2019

โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพแกนนำท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

29 มิถุนายน 2562 พิธีเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ รีสอร์ทบ้านยวนสาวเมาท์เท่นส์วิว อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยนายดำรงค์ เทือกสุบรรณ รองนายก อบจ.สุราษฎร์ธานี กล่าวเปิดงาน และ นายทรงวุฒิ รักษา ผู้อำนวยการกองการท่องเที่ยวฯ กล่าวรายงานวัตุประสงค์ ซึ่งมีรูปแบบในการจัดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้ กิจกรรมระดมความคิด และการเดินทางไปศึกษาดูงานแหล่งท่องเที่ยวชุมชน เพื่อเก็บเกี่ยวองค์ความรู้กลับมาพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชนของตน และประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในภาพรวมต่อไป…